John Shipley

 

Ritenour Class of 1956 Reunion Committee member